PRIROČNIK ZA UČITELJE OSNOVIH ŠOL

Prikaz sistematičnega pristopa k obravnavanju teme alkohol in mladi
Sistematični pristop
Potek dejavnosti na razredni stopnji

Potek dejavnosti na predmetni stopnji
Shematični pristop
Potek delavnice - cilji in material

Potek delavnice - I. del
Potek delavnice - II. del

Delovni listi
Zakaj se odločam za življenje brez alkohola? (spis)
Basen o mački (avtor: Janez Trdina)
Literatura in viri v pomoč

 

V okviru skupne teme zdravih šol "Sporočilo v steklenici" smo tudi v šoli Janka Kersnika Brdo pri Lukovici izvedli niz dejavnosti, ki so nam pomagale k večjemu osveščanju posameznih subjektov v sistemu o resnosti problematike, ki jo prinaša čezmerno uživanje alkoholnih pijač in posledična odvisnost od alkohola pri mladih in odraslih.

Projekt "MLADI in ALKOHOL" pripravili in izvedli:
Julija Pelc (šolska psihologinja) in
Nives Zelenjak (inštruktorica Mladinskih delavnic)

OŠ Janka Kersnika Brdo, Brdo pri Lukovici

Priročnik v tiskani obliki izdal: IVZ RS
Koordinacija: Eva Stergar
Oblikovanje: Laura Tratnik Belopavlovič
Foto: Foto Spring, Buenos Dias
Priprava za tisk: Camera
Tisk: Tiskarna in knjigoveznica Radovoljica, 2003

 
Učitelji se nemalokrat znajdemo v stiski, ko ne vemo, na kakšen način se lahko odzovemo, ko vendar vemo, da v družini obstajajo težave zaradi čezmernega pitja alkoholnih pijač. Kaj lahko, mora ali sme storiti šola? Kaj lahko storijo sosedje, ko slišijo za nasilje v družini? Kako pomagati otroku, ki mu pada šolski uspeh, ima čustvene težave, je nesamozavesten, uhaja od doma, poskuša narediti samomor? Nihče v družini niti v družbi pa ne stori nič, da bi začaran krog prekinil? Večkrat začutimo lastno nemoč, v nas pa odzvanja vprašanje: "Se vmešati ali ne?" Izkušnje so nam že pokazale, da so naše pristojnosti v šoli zelo omejene. Ob vsej nemoči, ki jo čutimo ali se je včasih morebiti celo oklenemo, in realnih omejitvah, ki jih prinaša sistem, pa vendar obstaja niz dejavnosti, s katerimi lahko delujemo preventivno ali pomagamo in podpremo otroka, ki to potrebuje.